De Sociale Kracht

De Kracht is de Kracht

 Over mij

Mijn naam is Arthur Hilberdink. Als facilitair manager heb ik jarenlang in de ouderenzorg gewerkt. De laatste jaren begeleid ik werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt op twee locaties. Ik werk onder meer met medewerkers met een verslavingsverleden, autisme, allerhande psychische problemen, burn-outklachten en met ex-gedetineerden. Ik vind het heel mooi en dankbaar werk om deze mensen te begeleiden.

Dagelijks zie ik hoe belangrijk het voor de medewerkers is om te werken en daardoor (weer) mee te draaien in de maatschappij.

Het is prachtig om te zien hoe de medewerkers opbloeien en weer plezier in het leven hebben door hun werk. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt met medewerkers die door een drugs- of drankverslaving hun grip op het leven volledig verloren waren. Door hun werk hebben ze weer structuur in hun leven, komen ze uit hun isolement en hebben ze weer het gevoel dat ze meetellen. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij.

De Sociale Kracht

Mijn ervaring zet ik graag voor zoveel mogelijk mensen en sociale ondernemingen in. Daarom ben ik in december 2018 begonnen met De Sociale Kracht.

Wilt u meer weten over mij, de mogelijkheden voor u of uw bedrijf? Vul dan het contactformulier in of bel/app me op telefoonnummer: 06-10662286.


Werkwijze

-      Gratis intakegesprek 

-      Opstellen van een overeenkomst

-      Opstellen van een plan van aanpak

-      Bespreken plan van aanpak en bij akkoord omzetten in een begeleidingsplan

-      Evaluatie/nazorg

 

Tarieven

De Sociale Kracht hanteert een sociaal tarief van € 25,00 per uur.

De begeleiding kan thuis plaatsvinden of op een door de cliënt gekozen locatie.